Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

3 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Cục An toàn thông tin trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trần Trịnh Đô trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

1 tháng trước

Ngày 16/1/2024, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 59/CATTT-VNCERTCC trả lời kiến nghị của ông Trần Trịnh Đô trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

1 tháng trước

Cục An toàn thông tin trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trần Trịnh Đông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

1 tháng trước

Ngày 16/1/2024, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 60/CATTT-VNCERTCC trả lời kiến nghị của ông Trần Trịnh Đông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

1 tháng trước

INFOGRAPHICS: Cổng Dịch vụ công quốc gia góp phần xây dựng Chính phủ điện tử

4 tháng trước

Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với 150 hệ thống thông tin, CSDL của các cơ quan, đơn vị; công khai toàn bộ hơn 6,3 nghìn TTHC, trong đó đã cung cấp 4.543 dịch vụ công trực tuyến (tăng 95 dịch vụ công so với tháng 8/2023); 

4 tháng trước