Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 13/07/2020

22 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công Quốc gia

2 ngày trước

 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với VNPT, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia.

2 ngày trước

Dịch vụ quản lý, kiểm soát hộ chiếu được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

4 ngày trước

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

4 ngày trước

12 địa phương đã tích hợp thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia

1 tháng trước

 Văn phòng Chính phủ hiện đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh của 12 tỉnh, thành phố.

1 tháng trước

12 địa phương đã tích hợp thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia

1 tháng trước

 Văn phòng Chính phủ hiện đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh của 12 tỉnh, thành phố.

1 tháng trước

Cổng Dịch vụ công Quốc gia - giá trị đã được chứng minh

1 tháng trước

 Để tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sáng 19/5, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh nghiệp”.

1 tháng trước

Cổng Dịch vụ công Quốc gia - giá trị đã được chứng minh

1 tháng trước

 Để tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sáng 19/5, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh nghiệp”.

1 tháng trước

Bấm nút làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc do Covid-19 từ hôm nay

1 tháng trước

 Từ hôm nay, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

1 tháng trước

Bấm nút làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc do Covid-19 từ hôm nay

1 tháng trước

 Từ hôm nay, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

1 tháng trước

Bấm nút làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc do Covid-19 từ hôm nay

1 tháng trước

 Từ hôm nay, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

1 tháng trước

Đồng Nai ưu tiên tích hợp 65 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

2 tháng trước

 Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên tích hợp, cung cấp 65 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, số thủ tục được Đồng Nai cung cấp trên Cổng là 3.

2 tháng trước