Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 14/08/2022

9 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Albania đóng cửa hệ thống chính phủ điện tử

2 tháng trước

 Theo thông báo từ Cơ quan Thông tin Xã hội quốc gia Albania (AKSHI), các trang web của Văn phòng Thủ tướng và Quốc hội cũng như cổng e-Albaniaa đều phải đóng cửa sau khi hứng chịu cuộc tấn công mạng chưa từng có.

2 tháng trước

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4

2 tháng trước

Ngày 16/5/2022, Bộ TT&TT đã có Văn bản số 1832/BTTTT-THH về việc đôn đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Văn bản được gửi đến các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành.

2 tháng trước

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong Chuyển đổi số

3 tháng trước

Bộ Công Thương vừa có Quyết định ban hành Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 nhằm đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

3 tháng trước

Tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” quan trọng để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

3 tháng trước
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
3 tháng trước

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Chuyển đổi số không đơn giản là đích đến

3 tháng trước

Chuyển đổi số phải tiến hành từ nhận thức đến hành động, thực hiện thường xuyên, liên tục trong tất cả các hoạt động về xây dựng chính sách, quản lý nghiệp vụ, vận hành, ở quy mô toàn xã hội.

3 tháng trước

Khánh Hoà giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tới cấp xã, phường, thị trấn năm 2022

4 tháng trước

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định 752/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2022.

4 tháng trước

Khánh Hoà giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tới cấp xã, phường, thị trấn năm 2022

4 tháng trước

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định 752/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2022.

4 tháng trước

Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số và nền kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

5 tháng trước

Để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 20/5/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số một cách phù hợp, thực chất và hiệu quả.

5 tháng trước

Xây dựng Chính phủ điện tử lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

5 tháng trước

Ngày 27/02/2022, Bộ TT&TT ban hành văn bản số 33/BC-BTTTT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

5 tháng trước