Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

8 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Đại tướng Phan Văn Giang: Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

2 tháng trước

Công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về cải cách hành chính, Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được đề cao; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu về cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp. 

2 tháng trước

Hà Tĩnh khuyến khích người dân, DN nộp hồ sơ trực tuyến, triển khai thí điểm một số TTHC

2 tháng trước

 Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 3370/UBND-HCC về việc tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp lựa chọn, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và triển khai  thí điểm “một số TTHC, một số ngày không nộp văn bản giấy” 

2 tháng trước

Đẩy mạnh bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử

3 tháng trước

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), thời gian qua, công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử, tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh.

3 tháng trước

Đà Nẵng: 50% người trưởng thành có tài khoản công dân số

3 tháng trước

Ngày 05/6/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số tổ chức phiên họp chuyên đề về “Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến”để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng. Tại phiên họp, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng đã trình bày tham luận về “Kinh nghiệm, kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng”.

3 tháng trước

Phát biểu kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Phiên họp chuyên đề của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

3 tháng trước

Phát biểu kết luận Phiên họp chuyên đề của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chiều ngày 05/6/2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh bây giờ là lúc cần thay đổi căn bản nhận thức, cách tiếp cận và cách làm để tạo ra sự thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến Việt Nam.

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận của Bộ trưởng tại Phiên họp nêu trên.

3 tháng trước

Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến

3 tháng trước

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phiên họp chuyên đề của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chiều ngày 05/6/2023.

3 tháng trước

Cà Mau: Triển khai kế hoạch hành động chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

4 tháng trước

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch hành động chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

4 tháng trước

Lai Châu đẩy mạnh xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số

5 tháng trước

 Tỉnh Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng ứng dụng VneID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tích hợp các thông tin, giấy tờ cá nhân để thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử.

5 tháng trước