Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

21 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Tạo thuận lợi để chuyển đổi số toàn diện

2 tháng trước

Ngày 22/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV thông qua Luật Giao dịch điện tử sửa đổi. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Một trong những điểm quan trọng của Luật là việc sửa đổi, bổ sung khái niệm “Chứng thư điện tử”. Thay đổi này giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý hiện tại, nhằm đảm bảo tính hợp pháp và an toàn cho các giao dịch trực tuyến, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi số toàn diện.

2 tháng trước

Các hành vi bị cấm trong Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

2 tháng trước

 Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử… là một trong những hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử...

2 tháng trước

Hợp đồng điện tử sẽ phổ biến khi thực hiện Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

2 tháng trước

 Những điểm mới của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hợp đồng điện tử tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp giao kết trên môi trường số đảm bảo pháp lý.

2 tháng trước

Luật giao dịch điện tử (sửa đổi): Khắc phục hạn chế, bất cập

2 tháng trước

 Luật giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày 1/3/2006, được xem là luật khung, quy định những vấn đề kỹ thuật, đặc thù phát sinh trên môi trường điện tử.

2 tháng trước

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia

2 tháng trước

 Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, việc sửa đổi Luật Giao dịch điện tử là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

2 tháng trước

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Cần quy định trách nhiệm của các nhà cung cấp nền tảng trung gian

2 tháng trước

 VietTimes – Không chỉ các cơ quan nhà nước, mà các nhà cung cấp nền tảng trung gian cũng cần có quy định về trách nhiệm trong việc kiểm soát và loại bỏ các nội dung vi phạm trên nền tảng số - các ĐBQH nêu ý kiến.

2 tháng trước

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): khơi thông điểm nghẽn và tạo thuận lợi cho CĐS

2 tháng trước

 Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ mở rộng và tăng cường khung pháp lý cho lĩnh vực chuyển đổi số (CĐS), góp phần khơi thông điểm nghẽn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình CĐS hiệu quả hơn.

2 tháng trước

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Tiết giảm chi phí, đột phá hiệu quả

2 tháng trước

 Luật Giao dịch điện tử được ban hành từ năm 2005 đã tạo hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử trong hoạt động của các CQ nhà nước, kinh doanh, thương mại.

2 tháng trước

Những chính sách mới đáng chú ý của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua

2 tháng trước

 

 
Sáng 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) với 468/477 phiếu tán thành (tương đương 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội).
2 tháng trước

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có những điểm mới về giao dịch xuyên biên giới

2 tháng trước

 VOV.VN - Sáng 22/6, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 468/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,74% tổng số đại biểu).

2 tháng trước