Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Giới thiệu một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử

2 tháng trước

 Ngày 22/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật số 19/2023/QH15, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Trong đó có một số nội dung mới đáng chú ý:

2 tháng trước

Giao ban sinh hoạt công tác pháp chế năm 2023

3 tháng trước

Chiều ngày 23/11/2023, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (18 Nguyễn Du, Hà Nội), Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sinh hoạt công tác pháp chế năm 2023.

Đồng chủ trì Hội nghị, về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng Phan Tâm và Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, về phía Bộ Tư pháp có Thứ trưởng Trần Tiến Dũng.
3 tháng trước