Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 03/10/2022

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số

4 tháng trước

Ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 654/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển bưu chính thành một trong các hạ tầng quan trọng, thiết yếu của quốc gia. 

4 tháng trước

Bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số

4 tháng trước

Ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 654/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với với mục tiêu phát triển bưu chính thành một trong các hạ tầng quan trọng, thiết yếu của quốc gia. 

4 tháng trước