Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/11/2021

3 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Thị trường sách nói chuyển động mạnh mẽ

1 tháng trước

Trong xu thế phát triển xuất bản phẩm điện tử, đáp ứng nhu cầu của độc giả hiện nay, thị trường sách nói ở nước ta đang chuyển động mạnh mẽ. Những hoạt động hợp tác, ra mắt sản phẩm sách nói chất lượng, chuyên nghiệp xuất hiện liên tục đang tạo sự sôi động và đa dạng trong đời sống xuất bản, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc cũng như kinh tế số ở lĩnh vực này.

1 tháng trước

Thị trường sách nói ở Việt Nam phát triển mạnh

2 tháng trước

Dù thị trường còn non trẻ, song các đơn vị làm sách nói có tốc độ tăng trưởng cao. Hiện nay, cả hai đơn vị Voiz FM và Fonos đều có doanh thu mỗi tháng tăng gấp sáu lần so với tháng đầu năm.

2 tháng trước

Sách nói - xu hướng trong kỷ nguyên số: Những hạn chế cần nhanh chóng khắc phục

3 tháng trước

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ, kỹ thuật đã trao cho sách nói nền tảng phát triển ưu việt hơn. Tiếp cận công chúng thông qua âm thanh, giọng đọc, sách nói có thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức.

3 tháng trước