Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 19/04/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Tháng 2-2021, thành phố Hồ Chí Minh giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lượt lao động

1 tháng trước

 Ngày 1/3, Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 2-2021, thành phố đã giải quyết việc làm cho 27.412 lượt lao động, trong đó số chỗ việc làm mới tạo ra là 12.554 việc làm.

1 tháng trước