Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 08/08/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

"Báo chí, xuất bản là vũ khí bảo vệ chủ quyền dân tộc"

2 tháng trước

Trong khuôn khổ Hội sách trực tuyến Quốc gia 2020, TS.Trần Công Trục đã tham gia buổi toạ đàm cùng độc giả trên book365.vn với chủ đề “Hoạt động báo chí, xuất bản với công tác bảo vệ các quyền hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông”.

2 tháng trước

"Báo chí, xuất bản là vũ khí bảo vệ chủ quyền dân tộc"

2 tháng trước

Trong khuôn khổ Hội sách trực tuyến Quốc gia 2020, TS.Trần Công Trục đã tham gia buổi toạ đàm cùng độc giả trên book365.vn với chủ đề “Hoạt động báo chí, xuất bản với công tác bảo vệ các quyền hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông”.

2 tháng trước