Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 08/08/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

An Giang thực hiện 5 biện pháp thiết thực để đảm bảo ATTT

3 tháng trước

 Các cơ quan nhà nước (CCNN) tại An Giang đang áp dụng các phương án an toàn thông tin (ATTT) phù hợp, có khả năng thích ứng, chủ động, linh hoạt, giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất ATTT trên mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về ATTT mạng.

3 tháng trước

An Giang thực hiện 5 biện pháp thiết thực để đảm bảo ATTT

3 tháng trước

 Các cơ quan nhà nước (CCNN) tại An Giang đang áp dụng các phương án an toàn thông tin (ATTT) phù hợp, có khả năng thích ứng, chủ động, linh hoạt, giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất ATTT trên mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về ATTT mạng.

3 tháng trước