Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/05/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bluezone bổ sung thêm tính năng nhắc lịch tiêm chủng

1 tháng trước
Để tăng hiệu quả của úng dụng tiếp xúc gần Bluezone và để tiện hơn cho mọi người trong quá trình sử sụng, Bluezone đã được bổ sung thêm nhiều tiện ích nhằm chăm sóc sức khỏe cho người sử dung.
1 tháng trước