Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

3 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định về công tác cán bộ

17 ngày trước

Sáng ngày 06/02/2024, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị: Thanh tra Bộ TT&TT; Văn phòng Bộ TT&TT. Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương chủ trì hội nghị.

17 ngày trước

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ

1 tháng trước

Sáng ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tham dự về phía Bộ TT&TT có Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

1 tháng trước

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định về công tác cán bộ

1 tháng trước

Ngày 27/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị trong khối tham mưu của Bộ TT&TT gồm Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương tham dự và chủ trì Hội nghị.

1 tháng trước