Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/05/2021

18 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Hà Nội: Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID 19

2 ngày trước

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 chủ tài khoản Facebook do có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

 

2 ngày trước

Hà Nội: Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID 19

2 ngày trước

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 chủ tài khoản Facebook do có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

 

2 ngày trước

Viettel khai trương mạng 5G tại Thừa Thiên Huế, chính thức cung cấp 5G trên các thiết bị iPhone

22 ngày trước
Ngày 27/4/2021, Viettel chính thức khai trương thử nghiệm dịch vụ 5G tại tỉnh Thừa Thiên Huế và trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp 5G ở khu vực miền Trung.
22 ngày trước

Bộ TT&TT đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 trong năm 2021

26 ngày trước

Ngày 19/4/2021 vừa qua, Bộ TT&TT ban hành văn bản số 1145/BTTTT-THH về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

26 ngày trước

Đề nghị các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% DVC trực tuyến mức độ 4

26 ngày trước

Ngày 20/4, Bộ TT&TT đã ban hành công văn số 1144/BTTTT-THH về việc đôn đốc các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 gửi các bộ, ngành, địa phương.

26 ngày trước

Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí

1 tháng trước
Sáng 6/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Cục báo chí, Bộ TTTT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí. Hội nghị được triển khai trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm của tỉnh đến 27 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với trên 3000 đại đại biểu tham dự.
1 tháng trước

Tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

1 tháng trước

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

1 tháng trước

Năm 2021, tích hợp, cung cấp 55 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

1 tháng trước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.
 

1 tháng trước

Hơn 5.400 doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia cung cấp thông tin cuộc tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính

2 tháng trước

Thông tin từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 5.497 doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin vào các bảng hỏi điện tử (web-form) trong cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

2 tháng trước