Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 14/08/2022

5 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Dữ liệu số: "Tài sản" quan trọng dễ bị tin tặc tấn công

1 tháng trước

 "Việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng sẽ góp phần giúp thế giới số an toàn, lành mạnh, công bằng… khi làm tốt sẽ góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế, xã hội, đất nước"

1 tháng trước

Người dân TPHCM được sử dụng dữ liệu số hoá sổ hộ tịch từ 15/6

2 tháng trước

Chiều 6/6, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Sở Tư pháp TPHCM tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Công văn số 1773/UBND-NCPC về thí điểm khai thác, sử dụng Dữ liệu số hóa sổ hộ tịch TPHCM cho công chức Phòng Tư pháp thuộc UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, công chức tư pháp - hộ tịch của UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM.

2 tháng trước

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch phát triển Nền tảng Trí tuệ nhân tạo, Nền tảng Bảo tàng số và Nền tảng Dữ liệu số Nông nghiệp năm 2022

4 tháng trước

Ngày 25/2/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 360/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch phát triển Nền tảng Trí tuệ nhân tạo, Nền tảng Bảo tàng số và Nền tảng Dữ liệu số Nông nghiệp năm 2022. Dự kiến ba nền tảng này sẽ chính thức ra mắt và triển khai vào trung tuần tháng 11 năm 2022.

4 tháng trước

Việc “chạy” nhờ ứng dụng phần mềm chuyên ngành

4 tháng trước

Để đáp ứng nhu cầu tin học hóa dữ liệu, các sở, cơ quan chuyên môn trong tỉnh Bắc Giang đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm chuyên ngành. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc, từng bước thực hiện chuyển đổi số.

4 tháng trước

Nhận diện và đo lường đóng góp của kinh tế số vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

5 tháng trước

Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Việt Nam có thể tận dụng phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra về phát triển kinh tế số, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nhận diện và đo lường kinh tế số, từ đó, đề xuất cách thức thực hiện phù hợp với thực tế, huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam.

5 tháng trước