Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

4 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 11/2021

1 tháng trước

Chiều ngày 7/12/2021, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng: Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Huy Dũng, Phạm Đức Long, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Công đoàn ngành TT&TT, Tổng Công ty VTC. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu.

1 tháng trước

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Bộ Thông tin & Truyền thông giao ban quản lý nhà nước tháng 10/2021

2 tháng trước

 Trong tháng 10/2021, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã chỉ đạo điều hành các đơn vị, doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho toàn Ngành.

2 tháng trước

Bộ Thông tin và Truyền thông giao ban Quản lý Nhà nước tháng 10/2021

2 tháng trước

Ngày 15/11/2021, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước tháng 10/2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 10 điểm cầu với sự tham dự của các Thứ trưởng Bộ TT&TT, Lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn TT&TT Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

2 tháng trước

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Giao ban Quản lý Nhà nước tháng 8/2021 của Bộ Thông tin & Truyền thông

4 tháng trước

Ngày 30/8/2021, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước tháng 8/2021 dưới hình thức trực tuyến tại 8 điểm cầu với sự tham dự của các Thứ trưởng Bộ TT&TT, Lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn TT&TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

4 tháng trước