Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 08/08/2020

5 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Đau đáu nỗi lo “đứt mạch sóng”

3 tháng trước

Đó là tâm trạng chung của các cán bộ truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong những ngày này. Bởi họ hiểu rằng thời điểm này việc truyền tải thông tin kịp thời, chính xác đến với người dân để không bị hoang mang, lo lắng và biết phải làm gì trước đại dịch Covid-19 nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội có vai trò cực kỳ quan trọng.

3 tháng trước

Đau đáu nỗi lo “đứt mạch sóng”

3 tháng trước

Đó là tâm trạng chung của các cán bộ truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong những ngày này. Bởi họ hiểu rằng thời điểm này việc truyền tải thông tin kịp thời, chính xác đến với người dân để không bị hoang mang, lo lắng và biết phải làm gì trước đại dịch Covid-19 nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội có vai trò cực kỳ quan trọng.

3 tháng trước

Đau đáu nỗi lo “đứt mạch sóng”

3 tháng trước

Đó là tâm trạng chung của các cán bộ truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong những ngày này. Bởi họ hiểu rằng thời điểm này việc truyền tải thông tin kịp thời, chính xác đến với người dân để không bị hoang mang, lo lắng và biết phải làm gì trước đại dịch Covid-19 nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội có vai trò cực kỳ quan trọng.

3 tháng trước

Đau đáu nỗi lo “đứt mạch sóng”

3 tháng trước

Đó là tâm trạng chung của các cán bộ truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong những ngày này. Bởi họ hiểu rằng thời điểm này việc truyền tải thông tin kịp thời, chính xác đến với người dân để không bị hoang mang, lo lắng và biết phải làm gì trước đại dịch Covid-19 nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội có vai trò cực kỳ quan trọng.

3 tháng trước

Phòng, chống dịch Covid-19 ở Đam Rông: Phát huy công năng của hệ thống truyền thanh cơ sở

4 tháng trước

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Đam Rông (Lâm Đồng) luôn cập nhật, truyền tải những thông tin chính thống, chính xác, kịp thời đến với người dân. Đồng thời, tuyên truyền để người dân nhận biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

4 tháng trước