Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28/02/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Thanh Hóa triển khai phòng họp không giấy tờ trên toàn tỉnh từ 1/8/2020

5 tháng trước

 Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, kể từ ngày 1/8/2020, 100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ.

5 tháng trước