Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/11/2021

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Sách nói - xu hướng trong kỷ nguyên số: Những hạn chế cần nhanh chóng khắc phục

3 tháng trước

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ, kỹ thuật đã trao cho sách nói nền tảng phát triển ưu việt hơn. Tiếp cận công chúng thông qua âm thanh, giọng đọc, sách nói có thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức.

3 tháng trước

Tặng thêm 10.000 bản sách điện tử 'Cẩm nang phòng chống Covid-19'

4 tháng trước

Để chung tay chiến thắng dịch bệnh, NXB Thông tin và Truyền thông tiếp tục tặng 10.000 bản sách điện tử cho bạn đọc trên cả nước tại địa chỉ book365.vn và website nxbxaydung.com.vn. 

4 tháng trước