Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 04/10/2022

13 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

8 ngày trước

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1762/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

8 ngày trước

Cơ hội và thách thức đối với ngành thuế trong chuyển đổi số

20 ngày trước

Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Thuế được phát triển qua hơn 30 năm theo các chương trình cải cách, hiện đại hoá của Chính phủ, phù hợp với giải pháp, công nghệ, hạ tầng, trang thiết bị và trình độ người sử dụng tại các cơ quan thuế theo từng giai đoạn. Việc ứng dụng CNTT đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thành công các chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được tổ chức, doanh nghiệp (DN), cá nhân và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

20 ngày trước

Hiện trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam: nhận diện những thách thức

26 ngày trước

Việc đầu tư vào công nghệ trong sản xuất, kinh doanh mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nông nghiệp, nhưng cũng yêu cầu sự đầu tư lớn về công nghệ, nguồn lực vận hành và các yếu tố liên quan.

26 ngày trước

Những thách thức về bảo mật thông tin khi dùng bệnh án điện tử

2 tháng trước

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, chậm nhất là vào năm 2028 để thay thế cho sổ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật thông tin bệnh nhân vẫn khiến nhiều người lo ngại.  

2 tháng trước

Đảm bảo ATTT cho ứng dụng web trước những thách thức của CĐS

2 tháng trước

Theo các chuyên gia về an toàn thông tin (ATTT), năm 2021, 43% các cuộc tấn công mạng trên toàn cầu có xuất phát từ các ứng dụng web. Do đó, việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng các giải pháp kỹ thuật và phi kĩ thuật là điều cần thiết.

2 tháng trước

DN đối mặt với thách thức ATTT và hoá giải như thế nào?

2 tháng trước

Thế giới và Việt Nam đang trong tiến trình chuyển đổi số (CĐS) mạnh mẽ. Đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) mạng là đảm bảo cho tiến trình CĐS thành công. 

2 tháng trước

Những thách thức bảo mật trong metaverse

2 tháng trước

Metaverse (vũ trụ ảo) hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp (DN) để chuyển đổi cách thức hoạt động, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức về vấn đề bảo mật trong không gian này.

2 tháng trước

Đường còn dài và nhiều thách thức để trở thành cường quốc về an ninh mạng

2 tháng trước

Với thực tế nguồn lực, các yếu tố về nhân sự và sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, mục tiêu Việt Nam trở thành cường quốc về an ninh mạng là hoàn toàn khả thi. Vậy hiện nay, Việt Nam đang ở đâu trên hành trình thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc về an ninh mạng?

2 tháng trước

Phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam: Cơ hội và thách thức

3 tháng trước

Với sự phát triển mạnh mẽ các công nghệ mới của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) hay công nghiệp ICT được hiểu là công nghiệp công nghệ số. Nhằm tận dụng và khai thác tiềm năng ngành công nghiệp này, nhiều quốc gia đã đã ban hành các chiến lược, chính sách, đạo luật để thúc đẩy phát triển công nghệ số. Bởi phát triển và làm chủ được công nghệ số sẽ đóng vai trò then chốt trong quyết định vị thế, sức mạnh của các quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và an ninh - quốc phòng…

3 tháng trước

Doanh nghiệp đối mặt với thách thức an toàn thông tin và hoá giải như thế nào?

3 tháng trước

Thế giới và Việt Nam đang trong tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ. Đảm bảo an toàn thông tin mạng là đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công.

3 tháng trước