Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/01/2021

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Đầu tư phòng đo EMC 3m tại Hà Nội

29/07/2009 13:04 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 45.064 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

Lượt truy cập: 552

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)