Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/05/2021

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Trạm kiểm soát điều khiển từ xa tại Tiên Du, Bắc Ninh thuộc TT kiểm soát tần số khu vực I

29/07/2009 13:07 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Tiên Du (Bắc Ninh)

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 5.390 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất 

Lượt truy cập: 665

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)