Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/05/2023

ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

25/03/2016 08:08 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.


Lượt truy cập: 59460

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 74)