Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/10/2020

TÀI LIỆU

Phiếu thu thập số liệu về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2018 áp dụng đối với các ngân hàng thương mại

20/06/2018 14:36 CH Xem cỡ chữ

 Mẫu phiếu thu thập thông tin xin vui lòng tải về dưới đây.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 452

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)