Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26/05/2022

Văn bản QPPL : 71/2013/QĐ-TTg

Số hiệu 71/2013/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy hoạch phổ tần vô tuyến điện quốc gia
Ngày ban hành 23/11/2013
Ngày có hiệu lực 15/01/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Văn bản hết hiệu lực một phần (Ngày hết hiệu lực: 05/3/2017): - Khoản 4 Điều 1; - Các khoản 1,2 và 3 Điều 9. * Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

71-2013.pdf

Chi tiết văn bản