Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

Văn bản CĐĐH: 119/QĐ-TTG

Số hiệu 119/QĐ-TTG
Trích yếu nội dung Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020
Ngày ban hành 18/01/2011
Ngày có hiệu lực 18/01/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng - Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

119_QD-TTg.doc

119_QD-TTg.odt

119_QD-TTg.zip

QD119TTG.PDF

Chi tiết văn bản