Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

Văn bản CĐĐH: 947/QĐ-TTg

Số hiệu 947/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
Ngày ban hành 21/06/2011
Ngày có hiệu lực 21/06/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

947_QD-TTg.pdf

Chi tiết văn bản