Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 01/12/2021

Văn bản CĐĐH: 1146/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1146/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam
Ngày ban hành 12/08/2014
Ngày có hiệu lực 12/08/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
Văn bản liên quan
Download

779.pdf

779.signed.pdf

Chi tiết văn bản