Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Văn bản QPPL : 174/2013/NĐ-CP

Số hiệu 174/2013/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Ngày ban hành 13/11/2013
Ngày có hiệu lực 15/01/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Văn bản hết hiệu lực một phần: Điều 30. Ngày hết hiệu lực 24/4/2017. Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

174-nd.pdf

Chi tiết văn bản