Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Văn bản QPPL : 55/2016/QĐ-TTg

Số hiệu 55/2016/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày có hiệu lực 25/02/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Bị thay thế bởi: Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 49/2010/QH12
Download

55.signed.pdf

Chi tiết văn bản