Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/03/2023

Văn bản CĐĐH: 1222/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1222/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng
Ngày ban hành 25/07/2017
Ngày có hiệu lực 25/07/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Bãi bỏ Quyết định số 1456/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua- Khen thưởng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ1222.signed.pdf

Chi tiết văn bản