Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 01/12/2021

Văn bản CĐĐH: 2777/QĐ-BTTTT

Số hiệu 2777/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, phiên bản 2⋅0”
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

2777QD.PDF

Chi tiết văn bản