Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 01/12/2021

Văn bản QPPL : 05/2021/TT-BTTTT

Số hiệu 05/2021/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến"
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày có hiệu lực 01/03/2022
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

05TT20082021_112240.PDF

Chi tiết văn bản