Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

Văn bản QPPL : 15/2021/TT-BTTTT

Số hiệu 15/2021/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày có hiệu lực 22/12/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

15TT18112022_113243.PDF

Chi tiết văn bản