Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/09/2023

Văn bản CĐĐH: 922/QĐ-BTTTT

Số hiệu 922/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày có hiệu lực 20/05/2022
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

922QD.PDF

Chi tiết văn bản