Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

Văn bản CĐĐH: 1030/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1030/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

1030QD.PDF

Chi tiết văn bản