Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/04/2024

Văn bản CĐĐH: 465/QĐ-VP

Số hiệu 465/QĐ-VP
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày có hiệu lực 22/07/2022
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Phó Chánh Văn phòng Bộ Hoàng Thị Phương Lựu
Văn bản liên quan
Download

465.PDF

Chi tiết văn bản