Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Văn bản CĐĐH: 1079/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1079/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
Ngày ban hành 21/06/2023
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng
Văn bản liên quan
Download

1079QD.PDF

Chi tiết văn bản