Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/04/2024

Văn bản QPPL : 22/2008/QH12

Số hiệu 22/2008/QH12
Trích yếu nội dung Luật cán bộ công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 20/2008/L-CTN ngày 28/11/2008
Ngày ban hành 28/11/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký duyệt Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch nước
Văn bản liên quan
Download

22-2008-QH12.doc

22-2008-QH12.odt

22-2008-QH12.pdf

22-2008-QH12.zip

Chi tiết văn bản