Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18/01/2022

Văn bản QPPL : 897/2009/CT-BNG

Số hiệu 897/2009/CT-BNG
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành ngoại giao
Ngày ban hành 24/03/2009
Ngày có hiệu lực 24/03/2009
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Phạm Gia Khiêm - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Văn bản liên quan
Download

897-2009-CT-BNG.doc

897-2009-CT-BNG.odt

897-2009-CT-BNG.pdf

897-2009-CT-BNG.zip

Chi tiết văn bản