Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/12/2021

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
49/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Viễn thông, tần số vô tuyến điện, An toàn, an ninh mạng Về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh 18/08/2021
43/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 27/07/2021
22/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet 26/05/2021
5/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 02/02/2021
1/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 11/01/2021
07/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Cơ cấu tổ chức Chỉ thị về việc đẩy ma phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng 19/03/2014
04/2010/CT-UBND Khác Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bến Tre 27/08/2010
97/2009/TT-BTC Khác Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện 20/05/2009
897/2009/CT-BNG Khác Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành ngoại giao 24/03/2009
07/2008/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước 30/12/2008