Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/12/2021

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1259

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1907/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm Điều phối, tự động hóa và phản ứng an toàn thông tin 02/12/2021
1896/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 30/11/2021
1844/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Mạng riêng ảo 18/11/2021
1665/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Đính chính Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13 tháng 4 năm 2020 22/10/2021
1591/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phòng, chống xâm nhập lớp mạng 13/10/2021
1517/QĐ-BTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành Quyết định về Yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm Nền tảng tri thức mối đe dọa an toàn thông tin 06/10/2021
1513/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 05/10/2021
1506/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Sửa đổi Quyết định số 2495/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính 04/10/2021
1494/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc đính chính Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện 30/09/2021
1405/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiện thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1⋅1) 11/09/2021