Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/12/2021

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 84

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1907/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm Điều phối, tự động hóa và phản ứng an toàn thông tin 02/12/2021
1896/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 30/11/2021
1844/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Mạng riêng ảo 18/11/2021
1591/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phòng, chống xâm nhập lớp mạng 13/10/2021
1517/QĐ-BTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành Quyết định về Yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm Nền tảng tri thức mối đe dọa an toàn thông tin 06/10/2021
1375/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 07/09/2021
1212/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 12/08/2021
1184/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Về việc thành lập Ban Điều hành triển khai Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 10/08/2021
1127/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin 30/07/2021
1126/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn, an ninh mạng Ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Tường lửa ứng dụng Web 30/07/2021