Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Video

Bộ Thông tin và Truyền thông 2019 - Năm của những khởi tạo mới

28/12/2019 17:24

(Mic.gov.vn) - Năm 2019, với mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ TTTT đã khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường.


TTTT

Lượt truy cập: 470

Các video khác