Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/01/2021

Bộ TT&TT thúc đẩy chuyển đổi số nhanh bằng nền tảng đám mây Việt Nam


Sáng ngày 22/5/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã phát động Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam. Đây là nỗ lực của Bộ TT&TT nhằm làm chủ các hạ tầng và nền tảng chuyển đổi số cho từng ngành, từng lĩnh vực, và đây chính là cơ hội cho Make in Vietnam.


TTTT

Lượt truy cập: 594