Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25/02/2021

Bưu điện Việt Nam - 10 sự kiện nổi bật năm 2020


 Năm 2020 mặc dù đối diện với đại dịch thế kỷ Covid 19, nhưng Bưu điện Việt Nam - VnPost đã vượt khó đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của Bưu điện Việt Nam - VnPost trong năm 2020.


TTTT

Lượt truy cập: 1144