Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25/02/2021

Make in Vietnam - Khát vọng và ý chí dân tộc


Bốn nghìn năm người Việt dựng nước, 75 năm nước Việt Nam mới, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tuyên bố làm chủ công nghệ. Nghị quyết 52 - NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành với phương châm Việt Nam sẽ chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Phát triển nhanh các doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nhanh chuyển đổi số, làm chủ công nghệ song hành với thế giới. Đó là mục tiêu chiến lược quốc gia, là khát vọng và ý chí chung của cả dân tộc.


TTTT

Lượt truy cập: 520