Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/11/2021

Giả danh cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo


Giả danh cơ quan thực thi pháp luật như công an, viện kiểm sát, tòa án để thực hiện hành vi lừa đảo là chuyện không mới. Tuy nhiên, trong thời gian giãn cách xã hội về dịch bệnh thời gian gần đây, những hành vi này có xu hướng gia tăng, với các thủ đoạn tinh vi hơn.


Theo VTV

Lượt truy cập: 381