Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25/03/2023

Giới thiệu bộ sách kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”


Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một nốt ngân cao vút trong bản anh hùng ca đánh giặc giữ nước ở thế kỷ 20 của dân tộc ta. Chiến thắng oanh liệt này có thể coi là “dấu chấm hết” cho âm mưu “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam và quan trọng nhất là Mỹ và chư hầu phải rút toàn bộ quân về nước, đúng như lời Bác Hồ từng nói “đánh cho Mỹ cút...”.

Những năm qua, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã cho ra đời nhiều tên sách quý về chiến thắng lịch sử này và đã được bạn đọc trong và ngoài quân đội đánh giá cao.


Theo HTV

Lượt truy cập: 123