Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Chấn chỉnh hoạt động đăng ký, kích hoạt, mua, bán sim


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 1715 yêu cầu các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền trên toàn quốc cần rà soát, chấm dứt ngay hoạt động đăng ký, kích hoạt, mua, bán sim không đúng quy định của pháp luật.


Theo TTXVN

Lượt truy cập: 380