Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

Doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác vận hành


Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, nhu cầu, tâm lý, thói quen của người dùng và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số đến đời sống xã hội và mọi ngành nghề hiện nay.


Theo LATV

Lượt truy cập: 519